Ms Ho chicken rice

   0
   景区地址:16 Phan Châu Trinh, Minh An, Tp. Hội An, Quảng Nam
   开放时间:全年 整周 11:30-21:00
   Ms Ho chicken rice
   Ms Ho chicken rice
   Ms Ho chicken rice
   Ms Ho chicken rice
   Ms Ho chicken rice