Sushi Iwa

   日本料理
   0
   景区地址:京都府京都市282 Nishitamamizucho Shimojuzuyamachi-dori Ainomachi Nishiiru, Shimogyo-ku 600-8155
   开放时间:周二 - 周日,下午12:00 - 下午2:00
   Sushi Iwa
   Sushi Iwa
   Sushi Iwa
   Sushi Iwa
   Sushi Iwa
   Sushi Iwa
   Sushi Iwa

   一级棒,官网提前预定的10000y标准,到店之后师傅一再确认我们没有忌口以保证我们都会完整的享受整个过程。来这里主要是吃日本料理,味道我觉得真的很不错,老板挺热情。

   Sushi IwaSushi Iwa