Thermalbad & Spa Zurich

   0
   景区地址:Brandschenkestrasse 150, Zurich , Switzerland
   开放时间:全年 整周 09:00-22:00
   Thermalbad & Spa Zurich
   Thermalbad & Spa Zurich
   Thermalbad & Spa Zurich
   Thermalbad & Spa Zurich
   Thermalbad & Spa Zurich
   Thermalbad & Spa Zurich
   Thermalbad & Spa Zurich

   这是一家spa水疗馆,浴室的设计很漂亮,按摩技术不错。想要理疗养生服务来这里就对了,晴朗的天气值得来这里,这个地方非常适合情侣来,一定会非常喜欢这里。

   Thermalbad & Spa ZurichThermalbad & Spa Zurich