Anis Anntalya Iskender

   0
   景区地址:Tuzcular,07100 Muratpa?a/Antalya,土耳其
   开放时间:暂无
   Anis Anntalya Iskender
   Anis Anntalya Iskender
   Anis Anntalya Iskender
   Anis Anntalya Iskender
   Anis Anntalya Iskender

   雨伞街的餐厅有几十家,菜单看起来大同小异,竞争异常的激烈,每家店的店员都在使出浑身解数招揽你进来吃饭,送米饭送沙拉之类的诱人福利是他们的杀手锏。一路玩下来,发现安塔利亚的饮食价位竟然是所有城市中最低的,味道也不错。绕了一圈,最后选择了路中段的这家店,人气很旺。花个10里拉点份炸鱼,额外赠送的面包、米饭、沙拉绝对管饱了。铁板鸡肉的味道也不赖,没有过多的香料味。牛肉配手抓饼,分量十足!

   Anis Anntalya IskenderAnis Anntalya Iskender