Wu Ya Zhang Shou

   0
   景区地址:台北市No. 109-2, Hanzhong St., Wanhua Dist3f
   开放时间:星期一 至 星期日 12:00 - 23:00
   Wu Ya Zhang Shou

   朋友說想吃泰式料理,經過這家烏鴉長壽, 65種料理和25種蛋糕可選的泰式料理看起頗不錯。这里有软饮料,这家店的口味不错,他们的态度也没那么差。

   Wu Ya Zhang ShouWu Ya Zhang Shou