>

   Zeng Guo Spicy Duck Blood Jelly Stinky Tofu

   Zeng Guo Spicy Duck Blood Jelly Stinky Tofu

   0
   景区地址:台北市No. 60, Jihe Rd., Shilin DistShiLin Night Market
   开放时间:暂无
   Zeng Guo Spicy Duck Blood Jelly Stinky Tofu

   315 增鍋是一個有朋友聚會、吃吃喝喝、平價的其他小吃,網友認為值得推薦的有:鴨血臭豆腐。这个夜市小吃不错,味道真的非常可口,话说店家超级热情的。

   Zeng Guo Spicy Duck Blood Jelly Stinky TofuZeng Guo Spicy Duck Blood Jelly Stinky Tofu