Kabab Kolony

   0
   景区地址:Al Attar Building, Shaikh Khalifa Bin Zayed Road(Opposite Spinneys Supermarket)
   开放时间:星期六:上午11点30分 - 下午3点30分  下午6点30分 - 上午12点00分,星期五:上午9点...
   Kabab Kolony
   Kabab Kolony
   Kabab Kolony