Noya

   0
   景区地址:3 Shlomtsiyon ha-Malka, Jerusalem 9414603, Israel
   开放时间:周日 - 周四,下午12:00 - 下午11:00
   Noya
   Noya
   Noya
   Noya