Almaty Television Tower

   景点人气第4名
   5
   1条点评
   景区地址:Zhamal Omarova Street, Almaty, Kazakhstan
   开放时间:暂无
   Almaty Television Tower