>

   Tea's觉醒

   Tea's觉醒

   面包甜点
   0
   景区地址:潇水中路406号
   开放时间:暂无
   Tea's觉醒

   咖啡 , 绿豆沙 , 珍珠 , 布丁 , 冬瓜柠檬 , 芒果冰沙 , 红豆 , 茉香奶绿 , 草莓冰沙 , 柠檬芦荟 , 绿茶多多 , 白色恋人 , 绿豆冰沙 , 橙子汁 , 柠檬原汁 , 可可亚 , 柠檬多多 , 椰果 , 可可欧蕾 , 芒果奶绿 , 姜汁桂圆 , 梅汁冰沙 , 百香鲜果qq , 芒果香奶汁 , 苹果香奶汁

   Tea's觉醒Tea's觉醒

   附近的酒店推荐