A Kung(Pra-nakorn)

   0
   景区地址:Maha Rat Road
   开放时间:星期一-星期日 10:00-17:00
   A Kung(Pra-nakorn)
   A Kung(Pra-nakorn)
   A Kung(Pra-nakorn)
   A Kung(Pra-nakorn)
   A Kung(Pra-nakorn)
   A Kung(Pra-nakorn)
   A Kung(Pra-nakorn)

   曼谷Tha-PhraChan街道附近的一家甜品店,超级受年轻人的喜爱。如果想在大热天里吃到清爽的甜品,就只能想到这家了!他们最拿手甜品就是仙草糕加配料和冰豆花龙眼汤。

   A Kung(Pra-nakorn)A Kung(Pra-nakorn)